Født i 1956 i Viborg, opvokset i København, dog med 2 års afstikker til Zambia i Afrika. Bor på en skovbrugsejendom mellem Rødding og Viborg.


Levnedsbeskrivelse

HærvejsmotorvejNEJTAK - Grønne Veje til Viborg


Ny hjemmeside: www.hærvejsmotorvejNEJTAK.DK


Meld dig ind i foreningen:

Send en mail til mail@ellenfrydendal.dk og oplyse navn, adresse,telefonnr og mailadresse. Det koster 100 kr om året at være medlem. Indsæt beløbet på foreningen HærvejsmotorvejNEJTAKs konto : Regnr 0878 og kontonr 3225774381Den lumske skovflåt - undgå borrelia


Uddannelser

        Datalog fra Københavns og Århus Universiteter

         Meritlærereksamen fra Skive Seminarium

Tillidshverv og frivilligt arbejde

        Formand for foreningen Hærvejsmotorvej NEJTAK.

         Medlem af Alternativets backing group for Stine Isaksen, byrådsmedlem i Viborg Kommune.

Lektiehjælper under Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Viborg.

         Medlem af bestyrelsen for  Foreningen Bæredygtigt Viborg 

                                         https://www.facebook.com/baeredygtighediviborg